Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Skattereduktion på gåvor

Du kan få upp till 1500kr/år skatteavdrag för din gåva till Trosgnistan
 • Gåvor för minst 2000kr/år
 • Varje gåva måste vara minst 200kr
 • Gåvan ska gå till sociala projekt.

Nya informationsfilmer av Noah From

Nyheter via Facebook

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. I och med detta önskar vi informera hur vi hanterar personuppgifter.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Trosgnistans Mission köper inte in personuppgifter från andra företag. Finns du med i våra register är det av någon av följande skäl:

 • Du är månatlig givare
 • Du ger eller har gett gåvor till Trosgnistan tidigare
 • Du har fyllt i offerkort eller lista för tidning/nyhetsbrev under möte/samling.
 • Du har varit i kontakt med missionen av annan anledning där uppgifter lämnats.
 • Du har varit i kontakt med Betelförsamlingen, Runemo (missionens bas) och lämnat uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För de flesta personer i vårt register har vi endast namn, adress, telefon och e-postadress. Vi har också gåvohistorik (vad du har gett och till vilket ändamål) och viss kontaktshistorik (t ex om du ringer och vill avsluta ett åtagande).

I vissa fall behandlar vi också personnummer, främst för dej som utnyttjade skattereduktion åren 2012-2015 eller har autogiro. Bank- och kontoinformation till dej vi betalat ut pengar till (lön, återbetalning, husvangsförmedling etc)

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina uppgifter

 • För att upprätthålla kontakten med dej som givare. Detta kan innefatta t ex insamlingsbrev, inbjudningskort till samlingar, rapporter från projekt eller fadderbarn som du stöder men även personlig kontakt via brev, telefon eller e-post om nödvändigt.
 • För att registrera och ta emot gåvor
 • I vår bokföring
 • I fakturor (om du beställt någon produkt/tjänst av oss)
 • I löneadministration (om du utfört arbete åt oss)

Vid ”adress okänd” kommer vi använda övriga uppgifter för att om möjligt finna rätt adress.

Delar vi dina uppgifter med någon?

 • Vi delar dina uppgifter med vår revisor samt utvecklare av vårt IT-system.

Vad kan du göra?

Du kan närsomhelst kontakt Trosgnistan för att få dina uppgifter raderade eller begränsa hur vi använder dina uppgifter. Raderar vi dina uppgifter kommer vi inte senare kunna gå tillbaka och ge dej info om vad du gett. Du kan begränsa hur vi använder dina uppgifter, t ex avstå från insamlingsbrev och tidningsutskick. Du kan också be oss sätta dej som ”inaktiv” vilket betyder att vi fortfarande har kvar personuppgifter och historik men inte behandlar dessa uppgifter på något sätt.

Du kan begära information om vilka personuppgifter vi har registrerade på dej. Detta skickas då per brev till den adress vi har i vårt system.

Kontaktperson på Trosgnistan:
Henrik Herza henrik@trosgnistan | 0278-13010

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8