Curt Johansson har tjänat som ordförande och föreståndare för Trosgnistans Mission under 35 år. Inför årsmötet begärde han att bli
entledigad och istället valde årsmötet enhälligt Göran Duveskog att i fortsättningen tjäna som ordförande och föreståndare.

Curt kommer att fortsätta med sin predikotjänst både hemma och i andra länder. Han står också i ledningen för Trosgnistans nätverk ALIGN, som berör över 3000 församlingar i olika länder.

GertOve Liw valdes att efterträda Göran Duveskog som sekreterare i missionsstyrelsen. Råsie Sigvardsson-Berbres, som under en
lång tid varit medlem i missionsstyrelsen, begärde att bli entledigad och istället invaldes Maria Herza som ny styrelsemedlem.