Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Skattereduktion på gåvor

Du kan få upp till 1500kr/år skatteavdrag för din gåva till Trosgnistan
  • Gåvor för minst 2000kr/år
  • Varje gåva måste vara minst 200kr
  • Gåvan ska gå till sociala projekt.

Nya informationsfilmer av Noah From

Nyheter via Facebook

av Göran Duveskog
I januari reste Birger Skoglund och Göran Duveskog tillsammans med ett litet team, först till Tanzania och sedan över gränsen till Kenya för kampanjer och möten. Här kan du följa deras resa och känna de Afrikanska väckelsevindarna.

Invigningen blev en riktig glädjefest
Invigningen av kyrkan i Mbeezi, Dar es- Salaam blev en riktig glädjefest! I Smålandskonferensen samlades det in ca 100 000 kr till detta i ett möte. Jeremia Lukikos vittnesbörd grep oss alla. Taket, golvet och grunden är klart på den nya kyrkan, men inte väggarna som än så länge består av tyg. Nu samlar de mellan 4 -500 människor en vanlig söndag. Invigningen var på en tisdag och drygt 200 kom. Fem andra kyrkor har också vuxit fram i Trosgnistans arbete i området. Vi fick avskilja två nya pastorer i mötet. En av dem fick döpa 100 nyfrälsta i sitt pionjärarbete.

Birger fyllde 75 år
Birger Skoglund fyllde 75 år under resan och var kunde det firas bättre, om inte på pastorskonferensen i Mwanza Tanzania! Pastorerna lyfte honom upp på starka armar och bad för honom! Sedan predikade han om att bevara Andens eld i sitt liv. Birger önskar sig inga privata gåvor, men drömmer om en mindre lastbil/släpvagn utrustad med ljudanläggning, för evangelisation i Östafrika. Vi har ju över 1000 "skördearbetare" i Östafrika och ett sådant evangelisationsredskap skulle bli som en skördetröska. Birger är älskad och uppskattad av tusentals kristna i Sverige. Nu är det ett fint tillfälle att välsigna denne Gudsman - Still going strong. Vi upplever en stark skördetid i vårt arbete i hela Östafrika. Bed för oss.

Mwanza, Tanzania
Mamman lyfte upp sin sjuka dotter på plattformen. 14 år och tärd av sjukdom hade hon burits till mötet. Under de sista tre åren hade dottern inte kunnat gå. Även förmågan att hålla i ett föremål hade upphört. Hon såg hopkrympt ut. Men vid förbönen började ett mirakel ta plats. Några i vårt team grät då de såg flickan resa sig upp och börja gå, först med stöd och sedan själv. Mamman grät också. Vid konferensens avslutning vittnade många om helande och frälsning. Och när solen gick ned över Mwanza dansade och jublade folket! Det är väckelse i Tanzania!

Svensk mission gör skillnad
Trosgnistans center i Migori, Kenya, sjuder av liv. Jag var här första gången 1975 med Curt Johansson. Då fanns här en liten lerkyrka, inga träd eller hus utan bara sönderbränd mark på missionens tomt. Sedan dess har det byggts och nu finns här ett kvinnocenter med 3-årig sömnadsskola och konferenscenter med logement, samt en 1-årig kurs i teckenspråk. 1978 bodde David och Anna-Britt Duveskog här och då började bibelskolan att byggas. Bibelskolan som nu är 2-årig, har 40 elever och 6 lärare. Många av eleverna finns nu över hela Östafrika och är nog våra mest framgångsrika pastorer. Många av dem döper skaror av nyfrälsta. Runt om i Kenya finns ca 1000 församlingar. Kyrkan i Migori byggdes ut för några år sedan och ska byggas ut igen. Centret har också lokaler för fadderarbetet som hjälper många hundra barn. Här finns flera bostäder och nu också ett bönecenter som Curt samlat in pengar till.

Pastorskonferens
I Migori hade Birger och jag en pastorskonferens tillsammans med ledare som John Abisai och Fanuel Nyamboro. Jag får nästan nypa mig i armen... Vi är inget stort samfund. Men till Guds ära har Trosgnistan fått tända en väckelsens eld i Östafrika. Vi kan plantera och vattna, men Gud ger växten. Tack till alla er som ber och stöder arbetet. Tack till alla missionärer som jobbat här. Tillsammans kan vi uträtta stora ting för Gud.

Examensdag
Elever och lärare marscherade med sina svarta dräkter och eleverna bar stolt sina examenshattar. Det rådde feststämning bland de ca tusen personer som samlats och de gungade i takt med musiken. Eleverna gratulerades och presenter delades ut. Jag predikade om det stora uppdrag som Gud har gett oss. Vi är himlens ambassadörer i den här världen. Jag berättade om hur Gud hjälpt genom olika prövningar. "Han som är Gud på höjden är också Gud i dalen." Uppdraget måste slutföras. Nu är nya infödda missionärer på väg ut för att vinna Afrika för Jesus.

Uppdraget slutfört
Sista helgen blev intensiv. Vi genomförde allt trots att vi hade drabbats av magsjuka. I Agongo, Luo området, trängdes 1000 personer i kyrkan. Birger och jag predikade. Jag var här för 44 år sedan, då 21 år gammal. Överallt växer arbetet och människor hungrar efter Gud.

Avslutningsmöte i Migori
På söndagen var det stormöte i Migori. De hade satt upp 20 tält. Vilket arbete för ett möte. Men folket kunde inte rymmas i den stora kyrkan och inte i skuggan under tältdukarna heller. 2000 var närvarande varav 600 flickor från en gymnasieskola. 200 gensvarade på inbjudan till frälsning. Jag talade om Guds ingripande i livet då allt ser hopplöst ut. "God has the final word”. Många fick ett starkt möte med Gud. Unga skolflickor bad om mirakel för sina skolavgifter. Dagen avslutades med ett väckelse och friluftsmöte i Awendo. Det är resans sista bild på vår näthinna. 80 personer har böjt knä i dammet och ber "himmelske fader, förlåt mig mina synder..." När jag skulle hoppa in i bilen och åka iväg, kom pastor Margaret och Fanuel med en mamma. Kvinnan hade varit gift i många år men kunde inte få barn. Hon hade nu en liten pojke som hon gett namnet "Göran Duveskog". Hon sa - detta barn är ett mirakel. För några år sedan hade jag bett för dem och ett under skedde.

Fyra flickors öde...
Det är en märklig känsla att det jag berättar nu, kan avgöra fyra flickors öde... Fyra flickor i 15-års åldern knackade på Forts från sidan 10 Mission gör skillnad! vår dörr på söndagsmorgonen. Bredvid dem stod pastor John. Flickorna hade ett gemensamt problem. De hade skickats hem från gymnasiet (Secondary School). De kunde inte betala. Två av dem hade tidigt förlorat sina pappor. En av flickorna hade en pappa som var mentalt sjuk. I december hade de klarat sig undan den fruktansvärda omskärelse-seden. Pastor John med team hade uppmanat familjer att hålla sina flickor gömda i hemmen och inte gå ut under denna tid. De lyckades rädda 600 flickor i sitt område, bl a dessa fyra unga flickor. Nu vädjade John om hjälp till deras skolavgifter. Ett år på Secondary kostar ca 3 300 kr. Att bo på internat kostar 1000 kr till. En förälder kunde hjälpa med hälften och en med 25%. De andra inget. Mammorna är fattiga änkor. Jag gav en liten handpenning till skolavgiftererna men jag kan inte glömma dessa flickor. Jag hoppas att samla in drygt 10 000 kr till så de fattiga flickorna inte skickas hem igen under detta läsår. För några år sedan då David och Anna- Britts son dog, upprättades en fond till Jonas minne för att hjälpa ungdomar i Kenya med utbildning. Vill du hjälpa? Du kan ge valfritt belopp via Swish/bankgiro 900 7378. Märk gåvan "Jonas fond - 4 flickor".

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8