Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Tidningen Trons Gnista är vår främsta kanal för att berätta om vårt missionsarbete runt om i världen. Vi ger ut 4 nr varje år. Dessa tidningar berättar om ”bredden” i vårt arbete med stort fokus på vårt hjälparbete bland barn men också konferenser och väckelsekampanjer där vi berättar om vad Gud gör i dag. En del reportage handlar om katastrofinsatser, olika människoöden, kyrkbyggen, infödda missionärer mm. Vi står inför stora utmaningar och arbetet växer kraftigt i många länder. Allt detta försöker vi spegla genom reportagen i vår tidning.

Senaste numret

Trons Gnista Nr 1 / 2020
Nr 1 / 2020

2020

Trons Gnista Nr 1 / 2020
Nr 1 / 2020

2019

Trons Gnista Nr 1 / 2019
Nr 1 / 2019
Trons Gnista Nr 2 / 2019
Nr 2 / 2019
Trons Gnista Nr 3 / 2019
Nr 3 / 2019
Trons Gnista Nr 4 / 2019
Nr 4 / 2019

2018

Trons Gnista Nr 1 / 2018
Nr 1 / 2018
Trons Gnista Nr 2 / 2018
Nr 2 / 2018
Trons Gnista Nr 3 / 2018
Nr 3 / 2018
Trons Gnista Nr 4 / 2018
Nr 4 / 2018

2017

Trons Gnista Nr 1 / 2017
Nr 1 / 2017
Trons Gnista Nr 2 / 2017
Nr 2 / 2017
Trons Gnista Nr 3 / 2017
Nr 3 / 2017
Trons Gnista Nr 4 / 2017
Nr 4 / 2017

2016

Trons Gnista Nr 1 / 2016
Nr 1 / 2016
Trons Gnista Nr 2 / 2016
Nr 2 / 2016
Trons Gnista Nr 3 / 2016
Nr 3 / 2016
Trons Gnista Nr 4 / 2016
Nr 4 / 2016

2015

Trons Gnista Nr 1 / 2015
Nr 1 / 2015
Trons Gnista Nr 2 / 2015
Nr 2 / 2015
Trons Gnista Nr 3 / 2015
Nr 3 / 2015
Trons Gnista Nr 4 / 2015
Nr 4 / 2015

2014

Trons Gnista Nr 1 / 2014
Nr 1 / 2014
Trons Gnista Nr 2 / 2014
Nr 2 / 2014
Trons Gnista Nr 3 / 2014
Nr 3 / 2014
Trons Gnista Nr 4 / 2014
Nr 4 / 2014

2013

Trons Gnista Nr 1 / 2013
Nr 1 / 2013
Trons Gnista Nr 2 / 2013
Nr 2 / 2013
Trons Gnista Nr 3 / 2013
Nr 3 / 2013
Trons Gnista Nr 4 / 2013
Nr 4 / 2013

2012

Trons Gnista Nr 1 / 2012
Nr 1 / 2012
Trons Gnista Nr 2 / 2012
Nr 2 / 2012
Trons Gnista Nr 3 / 2012
Nr 3 / 2012
Trons Gnista Nr 4 / 2012
Nr 4 / 2012

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8