Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Nyheter via Facebook

Curt Johansson har tjänat som ordförande och föreståndare för Trosgnistans Mission under 35 år. Inför årsmötet begärde han att bli
entledigad och istället valde årsmötet enhälligt Göran Duveskog att i fortsättningen tjäna som ordförande och föreståndare.

Curt kommer att fortsätta med sin predikotjänst både hemma och i andra länder. Han står också i ledningen för Trosgnistans nätverk ALIGN, som berör över 3000 församlingar i olika länder.

GertOve Liw valdes att efterträda Göran Duveskog som sekreterare i missionsstyrelsen. Råsie Sigvardsson-Berbres, som under en
lång tid varit medlem i missionsstyrelsen, begärde att bli entledigad och istället invaldes Maria Herza som ny styrelsemedlem.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8