Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se
Curt Johansson har tjänat som ordförande och föreståndare för Trosgnistans Mission under 35 år. Inför årsmötet begärde han att bli
entledigad och istället valde årsmötet enhälligt Göran Duveskog att i fortsättningen tjäna som ordförande och föreståndare.

Curt kommer att fortsätta med sin predikotjänst både hemma och i andra länder. Han står också i ledningen för Trosgnistans nätverk ALIGN, som berör över 3000 församlingar i olika länder.

GertOve Liw valdes att efterträda Göran Duveskog som sekreterare i missionsstyrelsen. Råsie Sigvardsson-Berbres, som under en
lång tid varit medlem i missionsstyrelsen, begärde att bli entledigad och istället invaldes Maria Herza som ny styrelsemedlem.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8