Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Skattereduktion på gåvor

Du kan få upp till 1500kr/år skatteavdrag för din gåva till Trosgnistan
  • Gåvor för minst 2000kr/år
  • Varje gåva måste vara minst 200kr
  • Gåvan ska gå till sociala projekt.

Nya informationsfilmer av Noah From

Nyheter via Facebook

Vi som är ansvariga för Sonja och Tage Unbecks stiftelse för främjande av barn och ungdomar vid Lwala barnhem har som mål att erbjuda alla barn vid barnhemmet en utbildning efter den nu åttaåriga grundskolan. Det yttersta syftet är att barnen efter denna utbildning ska ha uppnått ett visst mått av självständighet. Detta kan uppnås genom att ha skaffat sig kunskaper om ett yrke eller förutsättningar för vidare studier på universitet. Lwala barnhem drivs av pengar som samlas in via Trosgnistans fadderverksamhet.

Ett stort problem i den region där barnhemmet är beläget är den låga kvalitén på de närbelägna skolorna. Det är viktigt för de framtida möjligheterna till studier att nå höga poäng på det så kallade KCPE-provet som görs i årskurs åtta. Poängen är helt avgörande för vilken gymnasieskola som kommer att skicka en inbjudan. Ju högre poäng, desto bättre skola.

För att öka chanserna för barnen på Lwala startade några privatpersoner som besökte barnhemmet i maj ett skolprojekt.

Stellan och Jesper Westlin som gjort mycket för barnhemmet träffade Alex Starnes på sin resa genom Afrika våren 2019. Hon är en ung, modig tjej från USA som liftade ensam genom Afrika. Hon kom turligt nog på besök till Lwala. Eftersom Alex är utbildad till lärare upptäckte hon snabbt hur låg kunskapsnivån hos barnen i området var. Inte bara barnen på Lwala, utan allas! En lärare har klasser på 50–60 barn och mycket av undervisningen sker genom utantillinlärning. Man rabblar helt enkelt fraser i kör tills dom sitter. Om man förstår vad man rabblar är inte så viktigt. Kollektiv bestraffning med käpp är vanligt.

Alex och några andra började tala om att anställa några lärare för extraundervisning på kvällar och helger och plötsligt dök idén om en egen skola upp. I förskolan examineras man inte och det är ganska enkelt att starta upp en sådan. Idén var att ta hem förskolebarnen från skolan och undervisa dem på Lwala. Vi skulle dessutom anställa lärare som kunde hålla extraklasser med grundskolebarnen på kvällarna. Sagt och gjort. Stellan, Jesper och Alex la ihop en pengapott för att starta upp undervisning i projektform. Lite naiva trodde vi inte att det skulle bli så stora investeringskostnader, utrymme fanns ju redan och barnhemmet hade ju tillgång till både elektricitet och vatten. Stiftelsen lovade skjuta till pengar för att bekosta projektet året ut och om det faller väl ut ska vi försöka permanenta lösningen. Så småningom upptäckte vi att billigt var det inte!

Rekryteringsannonser skrevs och sattes upp vida omkring. Alex och de andra satte ihop frågeunderlag till intervjuer och förberedde sig till den stora dagen. Trots den korta annonseringstiden kom det nästan 20 personer. Alla fick fylla i det förberedda frågeformuläret medan rekryteringsgruppen läste CV:n och personliga brev. Sedan började intervjuerna med de som valdes ut. Vissa blev korta, andra längre och till slut hade man tre kandidater, två lärare för grundskolenivå och en för förskola. Till sist blev de så att förskolelärarinnan blev projektanställd på heltid och de två andra på deltid.

Mme. Queenter, som vår förskolelärarinna heter, har förskola med de minsta på förmiddagarna med stöd av en barnskötare. Alla barn som kan delta får vara med även de lite yngre. När skolbarnen kommit hem för lunch stannar nu de som går i årskurserna 1 till 3 kvar på barnhemmet och har extraundervisning med henne några timmar varje vardagseftermiddag. Eftermiddagarna i den ordinarie skolan var mer att betrakta som lekis och då bedrivs ingen reell undervisning. Mr. Livingstone och Mme. Salyne har delat upp de lite äldre skolbarnen så att Mme. Salyne tar hand om årskurserna 4 till 6 och Mr. Livingstone årskurserna 7 och 8. Han tar även hand om de naturvetenskapliga lektionerna. Extralektioner hålls på kvällstid, söndag till och med torsdag.

Viktiga för barnens utveckling är barnhemmets volontärer från Global Contact. När detta skrivs är det fjärde paret fortfarande på Lwala och ett nytt par är på ingående. Dessa ungdomar är mestadels från Danmark och de hjälper till på alla tänkbara sätt på barnhemmet och barnens engelska utvecklas hela tiden. Vi har nu flera av till och med de yngre barnen som både talar och skriver engelska. På den lokala grundskolan är man imponerad över hur barnen från Lwala utvecklas. De fantastiska dekorationerna i och kring klassrummen är gjorda av Stine och Karoline som gästade Lwala våren 2019.

En numera vanlig syn på Lwala

Mme Quenteer håller lektion

Kvällslektioner för de äldre barnen

 

Barnen fick nya skolböcker

Kvällslektioner datorkunskap

Alex Starnes

 

I november 2019 utvärderade vi i stiftelsen skolprojektet. Resultatet gjorde att vi beslutade att fortsätta med projektet 2020. Planen är att anställa ytterligare en förskollärare på deltid och ta in några betalande förskolebarn. På detta sätt finansierar vi den extra läraren och skapa samtidigt möjligheten att längre fram ta in ytterligare betalande barn då Lwalas egna går vidare till grundskolan. Barnhemmet är i stort behov av att finna egna vägar att försörja sig och att erbjuda kvalitetsundervisning i ett område som detta uppfattas troligtvis som något mycket attraktivt. Är det något kenyanska föräldrar är beredda att betala för så är det för bra utbildning för sina barn.

 

En bild som visar vägg

Automatiskt genererad beskrivning

Stine och Karoline in action

Volontärer dekorerade lektionssalen

Om kroppen

 

 

Förskolebarnen

Även våra volontärer bidar till barnens utbildning

Lärarnas materielskåp

 

Vi som håller på med detta jobbar helt och hållet ideellt. Vi driver en insamlingsstiftelse för att ha råd att stödja barnhemmet med framförallt utbildning. Ni kan läsa mer om oss på www.stiftelsen-lwala-barnhem@webnode.se och på Facebook, Lwala barnhem, Kenya.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8