Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Nyheter

Curt Johansson, som var med och grundade Trosgnistans Mission 1968, firar nu 50 år i heltidstjänst för Gud. Dessutom fyller han 75 år den 18 januari 2018.

Du är välkommen till Curts "Jubileumsfest" i Betelkyrkan, Runemo den 20 januari 2018 kl 16.00 Anmäl ditt deltagande till Trosgnistan tel. 0278-13010 eller info@trosgnistan.se senast den 12 januari 2018.

Curt planerar ett ”Bönecenter” i Migori, Kenya och hans önskan är att alla jubileumsgåvor skall gå till uppförandet av detta center. Gratulera Curt med din ”Jubileums-gåva” till Trosgnistan BG 900-7378 eller swish 900 7378. Märk talongen ”Bönecenter Migori”

Nu kan du köpa Curt nya bok "Excellence in Leadership" i vår webshop.<------------------------------ UNDER KONSTRUKTION------------------------------>

Vi blev av olika anledningar tvungna att lansera vår nya sida tidigare än planerat.
För tillfället är det inte mycket information här men vi jobbar på att ändra på det.

<------------------------------ UNDER KONSTRUKTION ------------------------------>

Ett fantastisk missionskväll och ett bra årsmöte

Trosgnistans Mission med huvudkontor i Bollnäs höll sitt årsmöte lördagen den 20 maj i Betelkyrkan i Runemo. Efter årsmötet följde en missionskväll ledd av Gert-Ove Liw från Hudiksvall med intervjuer glimtar från Trosgnistans arbete runt om i världen.

Ett av inslagen som stack ut lite extra under kvällen var rapporten från hjälparbete i Nordkorea. Mika Halkola som besökt landet flera gånger berättade om spännande kontakter i detta land.

Trosgnistans mission är verksam i ett 15 tal länder och omsättningen för 2016 blev på 20,8 miljoner.

Största delen av hjälpen har gått till Kenya där Trosgnistans Mission började sitt arbete 1970. Bara i Kenya betjänas ca 160.000 människor i de över 1400 församlingar som leds av Trosgnistans systerkyrka i landet. Av dessa utgör hälften barn och ungdomar.

I Kongo har nu ett rehabiliteringscenter för kvinnor färdigställs. Göran Duveskog var med under invigningen av detta center. Vevlinge camping ägs av Trosgnistans mission men har i början av 2017 sålts till David och Jeanett Åsblom som tidigare arrenderat campingen.

Under året hölls en missionskonferens på Ralingsåsgården i Aneby som samlade bortåt 4000 människor under en veckas tid. Konferensen går under nmanet Smålandskonferensen och har hållits allt sedan år 1970.

Trosgnistans styrelse som valdes av årsmötet utgörs nu av, Curt Johansson ordf., David Duveskog, Ingegerd Johansson, Råsie Sigvardsson-Berbres, Göran Duveskog, Tord Renkel,
Stefan Ask, Maria Larsson och Gert-Ove Liw.

Som auktoriserad revisor valdes Mikael Ernström. Till förtroende valda revisorer från föreningen valdes Karin Bertilsson och Mikael Kolsmyr.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8