Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Nyheter via Facebook

Nyheter


Kjell Halvorsen fick lämna detta jordeliv på morgonen d. 22 december, efter en tids sjukdom. Saknaden är enorm, och det är nu en önskan från hans fina familj med hustrun Anne och barnen att istället för blommor så kan man ge en gåva till Trosgnistans räddningscenter för flickor i Nepal. En minnesfond upprättas till minne av denna Gudsman och Herrens tjänare. Kjell har på ett osjälviskt sätt stått som ledare för Trosgnistans arbete i mer än 20 år. Han har med sin person, sin utrustning, sina talanger varit en oerhörd resurs i arbetet. Hans sista missionsresa gick till Nepal och Indien.

Begravningen kommer att hållas i Bönes kirke i Bergen onsdagen  d. 9 januari kl 12.

När hans arbetsdag nu är avslutad så kommer hans minne att leva vidare bl a  genom detta räddningscenter i Nepal, som Kjell var med och invigde för en tid sedan. Dessa flickor skulle inte haft stora chanser i livet utan detta center. Flera var i riskzonen för att hamna i trafficking. Du som nu vill ge en gåva till Kjell Halvorsens minne, är välkommen att ge via swish eller bg (samma nr) 9007378. Märk gåvan ”Kjells minne”.

Bor du i Norge kan du istället ge via Norska vipps, Trosgnisten Misjon # 518379 och ange Kjells minne. www.trosgnisten.no

(OBS! Centret i Nepal byggs i samarbete mellan Trosgnistans och Arkens mission)
Trosgnistan bjuder in till weekendkonferens på Ralingsåsgården 21-23 september.

Deresse Lakew (Ethiopien), Birger Skoglund och Göran Duveskog.
Klicka på bilden för mer info

Trosgnistans Mission bjuder in till jubileumshelg 13-14 oktober i Betel, Runemo.

Lördag kl 14:00 "Inspiration framåt - tacksamhet bakåt"
Vi inbjuder till en spännande eftermiddag med Göran Duveskog och GertOve Liw som värdar. Mingel och mat (självkostnadspris).
Anmäl senast 30/9 eller så långt platserna räcker. info@trosgnistan.se / 0278-13010

Lördag kl 18:00 ”To God be the glory” Sång och musikkväll
*Tord Berbres med team sjunger Carl Östs sånger
*Homebound (med bl a GertOve Liw) från Hudiksvall
*Per-Ola Häggblom med team från Smyrna, Edsbyn

Söndag kl 11:00
11:00 - Jubileums gudstjänst med nattvard.
Curt Johansson och David Duveskog

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8