Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Nyheter via Facebook

Nyheter

Missa inte Smålandskonferensen.
Curt Johansson har tjänat som ordförande och föreståndare för Trosgnistans Mission under 35 år. Inför årsmötet begärde han att bli
entledigad och istället valde årsmötet enhälligt Göran Duveskog att i fortsättningen tjäna som ordförande och föreståndare.

Curt kommer att fortsätta med sin predikotjänst både hemma och i andra länder. Han står också i ledningen för Trosgnistans nätverk ALIGN, som berör över 3000 församlingar i olika länder.

GertOve Liw valdes att efterträda Göran Duveskog som sekreterare i missionsstyrelsen. Råsie Sigvardsson-Berbres, som under en
lång tid varit medlem i missionsstyrelsen, begärde att bli entledigad och istället invaldes Maria Herza som ny styrelsemedlem.

Reportage av Matts Thorsson och Maria Unbeck

Redan före sommaren påbörjade vi, dvs. Sonja och Tage Unbecks stiftelse för främjande av barn och ungdomar vid Lwala barnhem, planeringen för att bygga ett gästhus, som kan inhysa volontärer, och att installera ett solenergisystem på Lwala barnhem, Kenya. Stiftelsen kompletterar Trosgnistans insatser genom att bidra med i huvudsak infrastruktur och verksamhetsutveckling. Omedelbart efter semestern började vi ett febrilt arbete med att ordna en container, beställa solenergiprylar och ordna byggmaterial och annat. Tack vare Stellan Westlins kontakter inom fastighetsbranschen fick vi den fantastiska möjligheten att ta vad vi behövde i ett antal fastigheter som skulle rivas. Under ett veckoslut monterade vi bort toastolar, innerdörrar, duschar, handfat och tvättrännor. Vi monterade ner köksskåp och baxade ut kylskåp till den stora möbelvagnen vi lånat.

Precis bara börjat fylla vagnen.
Jesper och Jonathan Westlin.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8