Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Nyheter

Reportage av Matts Thorsson och Maria Unbeck

Redan före sommaren påbörjade vi, dvs. Sonja och Tage Unbecks stiftelse för främjande av barn och ungdomar vid Lwala barnhem, planeringen för att bygga ett gästhus, som kan inhysa volontärer, och att installera ett solenergisystem på Lwala barnhem, Kenya. Stiftelsen kompletterar Trosgnistans insatser genom att bidra med i huvudsak infrastruktur och verksamhetsutveckling. Omedelbart efter semestern började vi ett febrilt arbete med att ordna en container, beställa solenergiprylar och ordna byggmaterial och annat. Tack vare Stellan Westlins kontakter inom fastighetsbranschen fick vi den fantastiska möjligheten att ta vad vi behövde i ett antal fastigheter som skulle rivas. Under ett veckoslut monterade vi bort toastolar, innerdörrar, duschar, handfat och tvättrännor. Vi monterade ner köksskåp och baxade ut kylskåp till den stora möbelvagnen vi lånat.

Precis bara börjat fylla vagnen.
Jesper och Jonathan Westlin.

Reportage av Curt Johansson

I slutet av januari reste jag och min fru Ingegerd ut till Kenya för ett uppdrag. Just då var det stor politisk oro i landet på grund av valet. Landets kristna bad intensivt om en lösning, och innan vi återvände till Sverige kom bönesvaret – Uhuru Kenyatta och Raila Odinga, som hade kämpat om makten, försonades och tog varandra i handen. Lättnaden var stor i landet.

Vi kunde genomföra hela programmet trots den politiska situationen. Vi höll möten på åtta olika platser. Stora skaror samlades. Kyrkorna var för små, och vid två tillfällen hölls mötena utanför kyrkorna, i Awendu och på Komotobo. Över 1000 personer strömmade till. Framförallt upplevde jag en sådan öppenhet att predika och bedja för människor. Jag tror aldrig tidigare jag har upplevt en sådan stark smörjelse och gudsnärvaro i gudstjänsterna. Människor blev starkt berörda, och i varje möten fick jag leda människor i frälsningens bön, och jag brukade avsluta med att bedja för alla sjuka och plågade. Många lyfte händerna som ett tecken på befrielse och helande. Det var helt underbart!

Mabera church i Kuria
Överfull med människor
Stort utomhusmöte på Komotobo
Stort utomhusmöte på Komotobo
Utomhusmöte i Awendu
Ingegerd vittnar

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8